Brukerundersøkelse i forbindelse med fokus på reaktivisering av spillere

Brukerundersøkelse i forbindelse med fokus på reaktivisering av spillere

FIF ønsker å blåse liv i spillere som har sluttet å spille fotball, eller som har byttet idrettsforening fordi treningsforholdene på Fagerstrand har vært dårlige.

Nå er den nye kunstgressbanen på Myklerud ferdig, så treningsforholdene på Fagerstrand er nå veldig bra. 

I forbindelse med reaktivering av spillere, er det laget en questbackundersøkelse, se link https://response.questback.com/skikommune/q5qfnovvfy/

Ved og delta på denne undersøkelsen, bidrar man til at FIF kan være med på å legge forholdene til rette slik at flest mulig spiller fotball lenger.