Innkalling til årsmøte i Fagerstrand IF

Innkalling til årsmøte i Fagerstrand IF

 All medlemmer i Fagerstrand IF inviteres til  FIFs årsmøte 13.03.2014 kl 1900 på FIF-huset 

 

SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding/beretning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 6. Behandle innkomne forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent for 2014/2015.

 8. Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppebudsjetter.

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder (for ett år), nestleder (for to år),  sekretær (for to år), to styremedlem (for to år) og ett varamedlem (for ett år)

b) Gruppenes representanter til Hovedstyret.

c) 2 revisorer

d) 1 leder og 2 medlemmer til valgkomite.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

Representanter til Nesodden Idrettsråds Årsmøte.

 

Årsmøtepapirer vil legges ut her senest en uke før årsmøtet. Forslag til årsmøte må sendes styre innen to uker før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret