Oppdatert: Ekstraordinært årsmøte 20.06.2017 kl. 19:00

14.06: 

Hovedstyret har dessverre ikke fått de dataene vi har behov for fra regnskapsfører som vi bruker og har derfor ikke noe å presentere enda. Ny oppdatering kommer i løpet av kommende helg.

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte for Fagerstrand Idrettsforening den 20.06.2017 klokken 19:00 på FIF-huset.

Saker som skal behandles:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Velg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling
  3. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  4. Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppebudsjetter.
  5. Fastsette medlemskontingent for 2018
  6. Valg av to revisorer

Årsmøtepapirer legges ut en uke før årsmøtet.