Styret

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder Kenneth Pettersen 92296048 E-post
Nestleder og Sportslig leder Terje Larsbråten 99616398 E-post
Sekretær Margrethe Stenslund 99615729 E-post
Kasserer / medlemsansvarlig Ingrid Walseth 99298169 E-post
Utstyrsansvarlig Angella Riquelme 92603070 E-post
Rekrutteringsansvarlig Edvard Angen Larsen 90755531 E-post
Arrangementsansvarlig Britt-Janne Skålvik 95522442 E-post
Arrangementsansvarlig Lena Øvrevik 40204306 E-post

Innebandygruppas representant i Hovedstyret:

Terje Larsbråten

Valgkomite:

Liv Heidi Bjørkhaug