Refusjon av treningsavgift

I anledning FIFs 40-års jubileum, har årsmøtet fattet vedtak om at de medlemmer som er medlem av flere idretter arrangert av FIF, kan få refundert en del av den betalte treningsavgiften. Dette tiltaket settes i gang fordi hovedstyret ønsker å stimulere til mer allsidig idrett blant medlemmene, og legge til rette for at den økonomiske belastningen blir mindre for de foreldre som har barn som deltar i flere idrettsgrener. Vi har laget retningslinjer for hvordan denne ordningen skal fungere, og utarbeidet et eget skjema som skal benyttes for dette formålet. Her ligger retningslinjer og søknadsskjema.

Rabatt for søsken som er med i samme aktivitet.

Fra første innbetaling av treningsavgift i 2009 for søsken innføres følgende søskenmoderasjon for barn/ungdom under 19 år innenfor samme aktivitet:

  • Eldste barn betaler 100% treningsavgift
  • Barn nr. to betaler 70% av treningsavgiften i gruppen
  • Barn nr. tre og flere betaler 50% av treningsavgiften i gruppen

Redusert treningsavgift til gruppene som resultat av søskenmoderasjon dekkes av Hovedstyret. Det presiseres at dette gjelder treningsavgift og ikke lisenser. Denne søskenmoderasjonen kommer i tillegg til rabattordningen for medlemmer som er med på flere aktiviteter som ble vedtatt på årsmøtet i 2008. Kontakt trener eller medlemsansvarlig i aktiviteten det gjelder.

Med vennlig hilsen FIF hovedstyre