FIFs lov

FIFs lov ble vedatt første gang på Årsmøte 2009. Årsmøtet i 2013 har vedtatt en ny revisjon av FIFs lov som er basert på siste revisjon av Norges Idrettsforbunds Lovnorm.

Loven finnes her:

Lov for Fagerstrand Idrettsforening