Treningstider

Treningstider
Vi trener i Myklerud gymsal:

Onsdag kl 17-18.

Torsdag kl 1730-1830. Barn 5 og 6 år (siste barnehagekullet, dvs ikke skolebarn)

Fredager: 17.00-18.30 (ute av garderober før kl. 19.00) Svømming for alle medlemmer av allidretten med familie. Frisvømming.
(Svømming/lek i bassenget på eget ansvar og kun i følge med voksen.)

Allidretten følger skoleruta med tanke på treninger. Det er altså ikke trening på dager med skolefri.