Treningsavgifter

Treningsavgift for 2012 er fastlagt etter følgende satser:

500,- 700,- 900,- 1150,-
J 2004J+G 2005

J+G 2006

G 2004G 2003

J+G 2002

J+G 2001

J+G 2000

J+G 1999

J+G 1998

StudentD 18+

 

H 18+
J = JenterG = Gutter

D = Damer

Differensiering går på alder og antall treninger de har i uken.