Hovedstyret

FIF er organisert ved at Hovedstyret er det overordnede og koordinerende organet i klubben. I hovedstyret sitter det representanter fra alle gruppene som er i FIF. I tillegg er det noen styremedlemmer som ikke representerer noen av gruppene. Innenfor de ulike gruppene er det også et styre som skal planlegge og koordinere den respektive gruppes aktiviteter.

Videre har FIF en valgkomitè som skal sikre kandidater til hovedstyret. FIF har også en egen klubbhuskomitè som har som mandat å planlegge og iverksette aktiviteter som gjelder klubbhuset. Typiske aktiviteter kan være organisering av dugnader samt oppussing av huset.

 

Styret Fagerstrand IF
Funksjon Fornavn Etternavn Epost Telefonnummer
Styreleder Kenneth Pettersen kenneth@fagerstrand.no 92296048
Sekretær Ulf Wennersgaard ulf@fagerstrand.no 95863782
Styremedlem Marlou Claessen marlou@fagerstrand.no
Styremedlem Christin Rødvik-Hansen christin@fagerstrand.no 92694092
Styremedlem Agata Zieba agata@fagerstrand.no 95147296
Varamedlem Øyvind Kramer kramer@fagerstrand.no 91655937
Fotball Tommy Christensen leder@fotball.fagerstrand.no 93453183
Håndball Trond Vassbotn leder@handball.fagerstrand.no 98265211
Innebandy Terje Larsbråten terje@innebandy.fagerstrand.no 99616398
Styrke Sebastian Melbye sebastian@fagerstrand.no 90510965
Allidrett Tonje Werner tonje@fagerstrand.no 98680863

 

Klubbhuskomité
Leder Rune Bucher rune@fagerstrand.no 90116632
Medlem Runar Heggelien runar@fagerstrand.no 97409890

 

Valgkomité
Leder Eva Korneliussen evmere-k@online.no 94 82 56 86
Medlem Kjersti Angen Thoresen kjersti@fagerstrand.no 94 82 56 86
Medlem Angella Riquelme Ordenes angella@innebandy.fagerstrand.no 92 60 30 70