Bakkeløkka Flerbrukshall

Leie av Bakkeløkka Flerbrukshall

Hvis du ønsker at leie Bakkeløkka Flerbrukshall, skal du kontakte Nesodden Kommune:

Kultur – Idrett – Næring

Nesodden kommune
Fagsjef Martin Lundquist

Martin.Lundquist@nesodden.kommune.no