Styret

Nedenfor ser dere styret i gruppa vår. Dersom du har spørsmål vedrørende Allidrettsgruppa, vil vi i styret sette stor pris på at du kontakter en av oss eller en av trenerne som er listet opp under siden med trenere.

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Marit Nesheim Hauge 90554361 Marit@Fagerstrand.no
Nestleder
Styremedlem