Styret

Nedenfor ser dere styret i gruppa vår. Dersom du har spørsmål vedrørende Allidrettsgruppa, vil vi i styret sette stor pris på at du kontakter en av oss eller en av trenerne som er listet opp under siden med trenere.

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Tonje Werner 98680863 Tonje@fagerstrand.no
Nestleder Heidi Skjøld Granerud 40218176 Hegrane@gmail.com
Styremedlem