Om gruppa

Informasjon vedrørende medlemskontigent og treningsavgift

Medlemskontingent i FIF er kr. 200,- for medlemmer til og med det året de fyller 18 år og kr. 400,- for medlemmer fra og med det året de fyller 19 år. Denne kontingenten kommer i posten i uke 20.

Treningsavgiften er på 1.000 kr.

Innføring av søskenmoderasjon på treningsavgift innenfor samme gruppe

Fra første innbetaling av treningsavgift i 2009 for søsken innføres følgende søskenmoderasjon for barn/ungdom under 19 år innenfor samme aktivitet:

– Eldste barn betaler 100% treningsavgift.

– Barn nr. to betaler 70% av treningsavgiften i gruppen.

– Barn nr. tre betaler 50% av treningsavgiften i gruppen.

– Informerer også om refusjon av treningsavgift for medlemmer som er med i flere grupper. Klikk deg inn på reglene fra hovedsiden til FIF.

NB! De tilsendte fakturaer betales som de er. Dersom du har rett til moderasjoner sender du en e-post til Fotballgruppen. Penger vil da bli refundert etter godkjennelse fra FIF.