Allidrett

Fagerstrand Idrettsforening startet med barneidrett i 1997 for alle barn som det året begynte på skolen. Siden har det utviklet seg til flere partier i alderen 3 til 6 år, med til sammen ca 50 barn. Vi driver etter bestemmelser om barneidrett gitt av Norges idrettsforbund og Olympiske komité, hvor det blant annet heter:

”Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Og gi en opplæring og innføring i flere idretter. Gjennom dette tilbudet vil man kunne legge opp et godt grunnlag for framtidig utvikling, enten det gjelder mosjonsnivå elle topp konkurransenivå.”

Gjennom sesongen får barna tilbud om å være med på en hel rekke forskjellige øvelser/idretter, alt fra barnelek til svøming, sykkel, ski og skøyter.
Allidrettsgruppa har etter hvert fått kjøpt en del nytt utstyr, så vi er godt rustet til kommende sesonger.

 

Les mer om Fagerstrand allidrett

Siste allidrettsnyheter