Styret

 

Funksjon Navn Telefon Mobil E-post
Leder Trond Vassbotn  982 65 211 e-post
Økonomiansvarlig Cato Lie  986 26 837
Materialforvalter Trond Vassbotn  982 65 211 e-post
Arrangementsansvarlig Sissel Sørbråten  908 89 785 e-post
Medlemsregister Sissel Sørbråten  908 89 785 e-post
Utdanningsdriver Trond Myhre  982 83 763 e-post
Dommeransvarlig Aase Myhre Børtveit  928 86 644 e-post