Styret

 

Funksjon Navn Telefon Mobil E-post
Leder Lene Østby  901 43 349 e-post
Økonomiansvarlig Jens Kristian Asak  e-post
Medlemsregister Lene Østby 901 43 349 e-post
Utdanningsdriver Heidi Nilsen 922 80 747 e-post
Dommeransvarlig Cathrine Kjensli Høvik  924 20 097 e-post