Æresmedlemmer

Laila og Bjørn Pedersen – æresmedlemmer siden 1998
Laila og Bjørn la ned et formidabelt arbeid i FIFs brytegruppe som ble etablert i 1980 og nedlagt på årsmøte i 2004. Brytegruppa har produsert norgesmestere i aldersbestemte klasser og var hyppig beskrevet i Amta da de var som mest aktive. Laila hadde styr på gruppas økonomi og var sammen med Bjørn både tidlig og sent til stede for å tilrettelegge for brytegruppas flotte aktivitet. Uten deres innsats ville ikke brytergruppa utviklet seg så godt som de gjorde.

Vidar Syvertsen – æresmedlem siden 1998
Vidar er en ildsjel som har vært med siden FIF ble etablert i 1968. Hans lidenskap er fotball og arbeid med barn og unge. Han har gjennom en mannsalder bidratt til at fotballgruppa og FIF som sådan har hatt en meget god utvikling. Vidar var fotballtrener i mange år og har tatt lange økter som styremedlem i fotballstyret. Vidar har vært meget dyktig til å skaffe inntekter til FIF fra det lokale næringsliv, og har bidratt i Bakkeløkkahallens Hallkommite med alle sine erfaringer og store kontaktflate.

Ulf Wennersgaard – æresmedlem siden 2005
Ulf har vært aktiv som spiller og oppmann i fotballgruppa. Lederverv har han hatt både i fotballgruppa og i hovedstyret og jobbet hardt i perioden 1992–1994 med å redde FIF fra konkurs. Deretter tok han jobben som hovedstyrets leder helt frem til 2004. Han har vært leder for klubbhuskomiteen og sørget for formidabel oppgradering av FIF-huset.

Jim Syvertsen – æresmedlem siden 2008
Jim har sine idrettslige røtter godt plantet i FIF, og har vært i miljøet siden etableringen i 1968. Aktiv spiller i aldersbestemte klasser og A-lag. Senere som trener, oppmann og andre funksjoner i FIF fotball. Mange mener at Jims evne til å motivere har gjort at A-laget har klart å stille lag de siste sesongene før man måtte legge ned laget i 2007. Jim har personlige egenskaper som bidrar til et godt og trygt idrettsmiljø, og i lokalpressen har han fått betegnelsen «Mr. Fagerstrand». Lokalt er nok «Jimmer’n» den mest gjenkjennende betegnelsen.

Eva Korneliussen – æresmedlem siden 2008
Eva har til fulle jobbet for å underbygge verdiene til FIF: GLEDE – GODE HOLDNINGER – UTVIKLING – LANGSIKTIGHET. Glede ved alltid å være imøtekommende, positiv og finne gode løsninger. Gode holdninger ved alltid å levere sitt regnskap i tide og med alle beløp i riktig kolonne. Eva er der for egne og andres unger, både i FIF og på andre arenaer i vårt nærmiljø. Utvikling gjennom å være den avgjørende drivkraften da Allidretten så dagens lys på slutten av 90-tallet. Langsiktighet ved å være med i forskjellige roller i FIF, både som utøver i håndball og innebandy, som leder for Allidretten, medlem av hovedstyret og regnskapsfører og leder for innebandygruppa.