Allidrett gruppestyre

Nedenfor ser dere styret i gruppa vår. Dersom du har spørsmål vedrørende Allidrettsgruppa, vil vi i styret sette stor pris på at du kontakter en av oss eller en av trenerne som er listet opp under siden med trenere.

Marit Nesheim Hauge
Leder