Styret – håndball

Synne Larsen
Leder
Linn Andersen
Medlemsregister
Cathrine Kjensli Høvik
Dommeransvarlig
Telefon: 924 20 097
Thea Rødsten Fjørner
Styremedlem