Forsikringer, Nyheter

Hvordan melde skade?

Dersom en på trening/kamp eller på andre arrangementer i regi av Fagerstrand idrettsforening skader seg er det viktig å melde fra om skaden så raskt som mulig.

Alle barn som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben – til den dato de fyller 13 år – er dekket via felles forsikring gjennom klubben og Norges idrettsforbund. Alle over 13 år som driver aktivt må følge forsikringsordning via sin særidrett.

Alle skader skal meldes inn elektronisk ved å bruke denne linken: https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon