Innebandy gruppestyre

Christin Rødvik-Hansen
Leder
Britt-Janne Skålvik
Sekretær
Ingrid Walseth
Kasserer
Linda Snellingen
Sportslig leder
Angella R. Ordenes
Utstyrsansvarlig
Karen Økland
Kioskansvarlig
Edvard A. Larsen
Styremedlem
Rolf Arild Knardahl
Styremedlem
Julie Degerud
Styremedlem