Innebandy, Nyheter

Innebandyutøver fikk hjertestans på trening

Kvelden onsdag 26. September ble en av innebandygruppas utøvere på herrenes A-lag hentet av luftambulanse. Utøveren fikk hjertestans etter oppvarming på trening. Trenere og utøvere på stedet måtte gi hjerte- og lungeredning samt benytte hjertestarter i de minuttene det tok helsepersonell å komme fram til Bakkeløkka flerbrukshall. Utøveren er innlagt på sykehus under observasjon og pårørende er informert.

Samtlige 13 personer som var til stede har bidratt og sørget for optimal håndtering av situasjonen. AMK sentral, paramedic, luftambulansens lege samt Nesodden kommunes kriseteam fullroser trenerne og utøverne for deres håndtering av situasjonen.

I kveld, torsdag 27. September, ble det holdt et møte i Bakkeløkka flerbrukshall der de som var involvert eller ønsket å samtale om hendelsen kunne møtes. Nesodden kommunes kriseteam var representert. Alle berørte får oppfølging.

Fagerstrand IF oppfordrer de som trenger å snakke med noen om dette til snakke med sine nærmeste eller kontakte fastlege.