Om foreningen

Fagerstrand Idrettsforening (FIF) ble stiftet i 1968 og er en lokal klubb med eget klubbhus ved Myklerudbanen. Vi satser spesielt på aktivitetstilbud for barn og ungdom, men har også enkelte tilbud for voksne.

FIF kan i dag tilby aktiviteter innenfor fotball, allidrett, håndball, innebandy og styrketrening. På FIF-huset har vi et styrketreningsrom med nytt utstyr, hvor det er muligheter for å trene både styrke og kondisjon.

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og består av til sammen ti medlemmer. Gruppene i klubben ledes igjen av valgte styrer. Det enkelte gruppestyre er ansvarlig for drift og utvikling av sin respektive gruppe. Hovedstyrets arbeidsområde er å fungere som en paraply for gruppene og arbeide med saker som angår alle gruppene, sørge for en god organisasjon og en velfungerende administrasjon. I tillegg er hovedstyret ansvarlig for klubbens samlede utvikling.

Målsetting og verdigrunnlag

FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre.

Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under trening og i andre sammenhenger. FIF bygger sitt verdigrunnlag på Glede, Gode holdninger, Utvikling og Langsiktighet.

Retningslinjer for rekruttering

Ekstern rekruttering

FIF har som sine naturlige rekrutteringsområder Fagerstrand, Fjellstrand og deler av Nordre Frogn. Jamfør FIFs verdigrunnlag er det fra disse områdene FIFs grupper primært skal rekruttere. FIF skal sørge for at det er et rikelig og variert idrettstilbud primært til egen lokalbefolkning, men skal ikke avvise utøvere som bor utenfor vårt naturlige rekrutteringsområde.

Verdigrunnlaget sier at FIFs mål er å gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom,et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre. Det innebærer at FIFs grupper ikke aktivt ved oppslag eller annen type annonsering eller markedsføring skal rekruttere fra andre deler av Nesodden enn de nevnte, eller i andre kommuner før hovedstyret eller leder av hovedstyret har gitt sin tilslutning til slik annonsering eller markedsføring. FIF skal tilby sine aktiviteter til skoler og barnehager i en felles brosjyre/webside.

Intern rekruttering

Alle medlemmer i FIF er rekrutterbare for alle grupper. FIF skal legge til rette for at alle medlemmer skal kunne benytte seg av de ulike tilbudene klubben har å tilby.

Medlemskontingent

Prisene nedenfor gjelder medlemskap i foreningen. I tillegg vil det forekomme treningsavgifter i de ulike undergruppene våre. Disse vil variere i størrelse avhengig av hvilken gruppe en tilhører samt hvilket aktivitetsnivå det er lagt opp til på det enkelte alderstrinn.

Barn til og med 18 år
Kr. 250,–/ år
Voksne
Kr. 500,–/ år
Støttemedlem
Kr. 400,–/ år

FIFs lov – vedtatt på årsmøtet i 2009

Årsmøtet i klubben vedtok i 2009 klubbens lov. Det er viktig at klubbens tilliltsvalgte og trenere er klar over disse. Vi anbefaler disse å sette seg inn i vår lov.

FIFs lov finner du under «Nyttige dokumenter».

Historikk om etableringen av FIF – «Guttedrømmen som ble idrettsforening»

Her kan du lese historien om oppstarten av FIF (PDF), i form av en prosjektoppgave i idrettshistorie av Bernt Nohr. Historien starter like før dannelsen av Fagerstrand Idrettsforening sensommeren 1968.

Klubbens æresmedlemmer

Fagerstrand Idrettsforenings Hovedstyre utnevner fra tid til annen nye Æresmedlemmer. Felles for disse er at de hver på sitt vis har utført ekstraordinær innsats over tid for idrettslaget. Våre Æresmedlemmer er Laila Pedersen, Bjørn Pedersen, Vidar Syvertsen, Ulf Wennersgaard, Eva Korneliussen og Jim Syvertsen. Du kan også lese en omtale av disse hederpersonene her.

Klubbens profilhåndbok

Vår nye profil ble etablert for et par år siden. Vi ønsker at vår nye profil vil være med å skape samhold og identitet innad i klubben, samtidig som det er en god markering av vår felles identitet utad. For mer informasjon kan man lese profilhåndboken, som du finner under «Nyttige dokumenter».

Bestemmelser om barneidrett fra Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè har utarbeidet bestemmelser om barneidrett som vi som idrettslag skal følge. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år.