Hovedstyret i Fagerstrand Idrettsforening

FIF er organisert ved at Hovedstyret er det overordnede og koordinerende organet i klubben. I hovedstyret sitter det representanter fra alle gruppene som er i FIF. I tillegg er det noen styremedlemmer som ikke representerer noen av gruppene. Innenfor de ulike gruppene er det også et styre som skal planlegge og koordinere den respektive gruppes aktiviteter.

Videre har FIF en valgkomitè som skal sikre kandidater til hovedstyret. FIF har også en egen klubbhuskomitè som har som mandat å planlegge og iverksette aktiviteter som gjelder klubbhuset. Typiske aktiviteter kan være organisering av dugnader samt oppussing av huset.

Styremedlemmer

Marit Nesheim Hauge
Styreleder
Ivar Høvik
Nestleder
Lene Østby
Sekretær
Trine Hinna
Styremedlem
Dag Anders Brede
Leder fotball
Synne Larsen
Leder håndball
Christin Rødvik-Hansen
Leder innebandy
Sebastian Melbye
Leder styrke
Hege Karoline Kristiansen
Leder allidrett
Angella Riquelme Ordenes
Vara

Klubbhusansvarlig

Beate Jacobsen
Husadministrator

Valgkomité

Helene Nebbenes
Leder
Kenneth Pettersen
Medlem