Ren Utøver

Norges Bandyforbund har inngått et samarbeid med Antidoping Norge, fordi vi ønsker at våre idretter skal være rene. Fagerstrand Idrettsforening har tilsluttet seg dette og innførte i 2014 at alle våre trenere og alle spillere over 16 år skal gjennomføre en enkel og elegant e-læring.

Vi har også en målsetting om at alle som jobber med idretten i Fagerstrand Idrettsforening skal ha utført denne opplæringen og i 2014 og 2015 utførte alle styremedlemmer i Hovedstyret denne opplæringen.

Vi ønsker å ha en tydelig holdning mot doping i idretten, at våre grupper skal ha et trygt oppvekstmiljø for barn og unge, skape gode verdier og holdninger for våre utøveres videre løp innen idretten.

Opplæring og informasjon er en grunnleggende pilar i antidopingarbeidet. Ren utøver gir en elementær antidopingsopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Når alle modulene er gjennomført får utøveren en diplom.

E-læringsprogrammet Ren Utøver er laget av Antidoping Norge for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.

Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!