Refusjon av treningsavgift

Fagerstrand Idrettsforening har vedtatt en ordning om at de medlemmer som er medlem av flere idretter arrangert av FIF, kan få refundert en del av den betalte treningsavgiften.

Fagerstrand Idrettsforening tilbyr søskenmoderasjon for søsken i samme idrett. Det presiseres at dette gjelder treningsavgift og ikke lisenser. For informasjon om moderasjonen og rabattordningen ta kontakt med medlemsansvarlig i Fagerstrand Idrettsforening: beate@fagerstrand.no.