Nyheter, Styrkegruppa

Slik blir du medlem i Styrkegruppa

Fagerstrand Styrkegruppe

Fagerstrand styrkegruppe har nå forbedret tilbudet betydelig med nye åpningstider, man kan nå trene mellom 05:00-23:00 takket være det nye adgangskontrollsystemet som ble implementert i midten av oktober 2018.

FIF-medlemsskap

De som skal være medlem av Styrkegruppa er selv pliktig å melde seg inn i Fagerstrand Idrettsforening, se https://fagerstrand.no/meld-deg-inn/ for informasjon om dette. Alle medlemmer er pliktet til å betale FIF-kontingent for FIF-medlemsskapet når denne sendes ut per e-post (rundt årsskifte hvert år).

Medlemsskap styrkegruppa

For å kunne tilfredsstille flest mulig behov så kan man få medlemskap for 3, 6 eller 12 måneder, som forhåndsbetales (gjeldene fra betalingsdag).

Aldersgrense

Hos Fagerstrand Styrkegruppe kan man trene fra og med det året man fyller 13 år. Alle medlemmr under 16 år som ønsker å trene uten en voksen må ha godkjenning fra en av sine foresatte. Dette gjøres ved utfylling av godkjenningsskjema, som sendes signert til styret. Dersom det er ønskelig kan vi avtale et tidspunkt der ungommen kan få en innføring og tips i forhold til styrketrening fra en av oss i styret (se epost neders i innlegget). Vi anbefaler alle å ta en titt på videoene «Så du vil begynne å trene» finner dere mye lærerik informasjon.

Adgangsbrikke

Hvert medlem vil få en egen unik adgangsbrikke og pin-kode for å ta seg inn i lokalene, som en plikter å registrere ved inngang til lokalene. Medlemmet er selv ansvarlig dersom adgangsbrikken mistes eller skades slik at den blir teknisk ødelagt. Ved tap av adgangsbrikke, kontakt oss umiddelbart. Ny adgangsbrikke vil bli tildelt mot et gebyr på 100 kroner. Adgangsbrikken er personlig og kan ikke lånes bort til andre og vil føre til utestengelse og sperring av adgangsbrikke uten refusjon av innbetalt treningsavgift. Man får tildelt medlemsbrikke når innbetaling er mottatt for adgangsbrikke, treningsavgift og FIF-kontingent er betalt.

Hva treningsavgiftene brukes til

Samtidig ønsker vi å presisere at alle medlemsinntekter går utelukkende til utstyr, vedlikehold og det som måtte være nødvendig for å bedre tilbudet til alle medlemmer i styrkegruppa.

Facebook-gruppe

Det er kun betalende medlemmer som får være medlem av facebook-gruppa. Her kommer det oppdatering om hva som skjer i gruppa, informasjon om dugnader og man kan legge inn ønske for innkjøp av nødvendig utstyr etc. http://facebook.com/groups/2420118288

Priser:

100kr adgangsbrikke** (dette er en engangspris)

600kr for 3 måneder

1100 kr for 6 måneder

2000 kr for 12 måneder

50 kr for drop-in (ingen adgangsbrikke nødvendig og avtales med styret i styrkegruppa)

**Dette kommer alltid i tillegg til treningsavgift, dersom en ikke har kjøpt brikke tidligere.

Innbetaling av treningsavgift og engangsbeløp for adgangsbrikke: kontonummer 1503 10 77912.

VIPPS #92207 benyttes kun for drop-in.

Kontakt

Ta kontakt med Sverre Olsen 93 08 06 13 for spørsmål. Når betaling er mottatt så lager Sverre en bruker i adgangskontrollsystemet og du vil kunne hente adgangsbrikken din på Fagerstrand etter avtale.

Epost: sverre@styrke.fagerstrand.no