Styret i styrkegruppa

Sebastian Melbye
Leder
Truls Werner
Nestleder
Thomas Gulbrandsen
Fungerende nestleder
Sverre Olsen
Styremedlem